محبت چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند تجلی عشق در قیام عاشورا - ►▌ رنگارنگ ▌ ◄
سفارش تبلیغ
صبا
►▌ رنگارنگ ▌ ◄

 

از عشق چه توان گفت و چه نشان شاید داد و چه عبارت توان کرد؟
«در عشق قدم نهادن کسی است را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و در عشق خود را ایثار کند»
آیا آن حقیقتی که همه‏ی ذرات عالم وجود در چنبره‏ی قدرت و حیطه‏ی فرمان اوست در این توصیف می‏گنجد؟ حاشا! آنان که قطره صفت در بحر بی‏کرانه عشق مستغرق و فانی شده‏اند تعین آنان از میان برخاسته و خود رنگ معشوق گرفته‏اند در توصیف این راز سر به مهر اظهار عجز و ناتوانی می‏کنند.
آری عشق فرمانروای عالم وجود و گرداننده‏ی چرخ ممکنات و محرک هر وجود است، عقل در کنه آن حیران و اندیشه در ذات آن سرگردان است،
بسیار کسان از ارباب معرفت و ناموران عرصه‏ی سخن در عظمت و جلال این عشق و پاکبازی این عاشق سخن گفته‏اند و همچنان در اول وصف آن مانده‏اند.
اما چه کنم دل را تاب و قرار نمانده و دامان جانم را گرفته که نام نامی آن عشق‏آفرین را بازگو، تا زمین و آسمان به وجد آید و عقل و روح و دیده صد چندان شود.

کز چه رو آخر نگویی آشکار
نام آن عشق‏آفرین روزگار

اوست چشم حسن را انسان عین
مقتدای عاشقان حق حسین جذبه..

آری اوست که عشق را از ایثار او آبی تازه به جوی روان گشت و حسن مطلق از چنین عشقی بر خود بالیدن گرفت، هر چند درگاه جناب عشق بسی برتر از عقل است، لیکن دل به خاموشی رضا نمی‏دهد از این روست که از دیرباز ارادتمندان آن حضرت هر یک به فراخور بضاعت و به میزان مرتبت و استطاعت خویش چونان مور به درگاه سلیمان هدیه ران ملخ برده‏اند…و بدین حقیقت ایمان و اعتقاد دارند که آن مظهر رحمت و آیت کرامت همه را پذیرا خواهد بود و اظهار ارادت آنان را به حسن قبول، ارج و بها خواهد بخشید.اما در این مجموعه تنها به جمع غزل و قصاید کوتاه بسنده شده که برای مطالعه کننده مطبوع‏تر و برای اهل ذوق پسندیده‏تر است، خاصه اینکه به جمع آثار شعرای معاصر بیشتر عنایت شده و آثاری را در دسترش خواننده قرار می‏دهد که کمتر انتشار یافته است


نوشته شده در چهارشنبه 87/10/18ساعت 12:17 صبح توسط Mahdi Rahbarzare یادگاری ( ) |


Design By : Pichak