اندکی صبر سحر نزدیک است تاریخچه عود - ►▌ رنگارنگ ▌ ◄
سفارش تبلیغ
صبا
►▌ رنگارنگ ▌ ◄


عود در تمدن قدیم
در فرهنگ قدیمی سومر عود یک آلت موسیقی
شناخته شده نبوده است. نیاز به چنین سازی در حقیقت به دوره آکاد بر می
گردد.
سازی که توسط شاه شجاع استفاده می شد سازی جدید بود که "گودی" نامیده می
شد، نامی که احتمالاٌ از زبان عربی استخراج شده است .
مردمی که در آن دوره
زندگی می کردند معتقد بودند که این ساز توسط قبایل کوچ نشین اختراع شده است زیرا
سبک بوده و به راحتی حمل
می شده است.به عقیده "اسطودور"این ساز باید از
قفقاز آورده شده باشد. بالعکس "اسومیر"بر اساس عکسی از یک زن که در حال نواختن عود
بود این نظریه را مطرح کرد که این ساز توسط نواحی غربی ساخته شده است. ولی در بین
تمامی مجسمه های موجود مربوط به عصر برنز در سوریه،
هیچکدام شخصی را که
موسیقیدان باشد نشان نمی دهد.
به هر صورت امروزه توجه به دوره اسلامی معطوف می
باشد، بر طبق یافته های "انیس اسپایک" که در سال 1972 مطرح گردید، طرحهایی که عود
را نشان می دهند به طور معمول در روی ظرفهای گلی یافت شده در حفاری های شوش موجود
می باشد. نوعی از عود با بدنه ای بیضی شکل موجود می باشد که به نظر می رسد توسط یک
فرد خاص مانند یک ساحر نواخته می شده است. ساختار این عود توسط "ایخمان" در سال
1988 به دست آمد. این نوع عود در کناره هایش سوراخ نداشته است و کاسه آن بیضی شکل
بوده است.
نوعی عود با کاسه ای گرد در لرستان وجود دارد که از برنز ساخته شده
است. این نوع عود را می توان در یک نمایش عروسکی مربوط به دوره پارتیان نیز دید.
برطبق فرهنگ مسوپوتامیا، مشابه عود را می توان در مصر دید. این ساز از زمان
امپراطوری جدید دیده شده است. همینطور ظرفی نقره ای با زمینه ای مشابه در مازندران
کشف شده است که از سال 1953 میلادی در موزه انگلیس بوده است. دالتون در کتاب
"گنجینه اکسوس" و فارمر نیز در کتاب خود در مورد آن صحبت کرده اند. این ظرف تاریخی
به بعد از دوره ساسانیان تعلق دارد. در زمینه پشت این ظرف یک فضای باز دیده می شود
که نزدیک یک دریاچه و یک باغ است. ارباب و نوکرهایش به پشتی هایی تکیه داده اند و
دو نوازنده در کنار دریاچه نشسته اند. یکی از آنها در حال نواختن یک عود بزرگ می
باشد. متاسفانه جزئیات این عکس واضح نمی باشد. این نوازنده عود را به گونه ای گرفته
است که دسته رو به پایین است. این شیوه گرفتن عود از زمان سیلوسیدها رایج بوده است.

  
بقیه تاریخچه عود را  در ادامه مطلب...
نوشته شده در چهارشنبه 87/3/29ساعت 12:0 صبح توسط Mahdi Rahbarzare یادگاری ( ) |


Design By : Pichak