اندکی صبر سحر نزدیک است اگر میخواهید شوهر نمونه باشید..... - ►▌ رنگارنگ ▌ ◄
سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
►▌ رنگارنگ ▌ ◄


زنان را درک کنید
نیاز ها ،عواطف و حضور همسرتان را درک کنید شما باید شادی ‍، ناراحتی ، سرزندگی و کسالت و همه ی حالات آن ها را درک کنید
زن باید حرف بزند تا راحت شود
زنان با   صحبت کردن آرام می شوند همین که شروع به تعریف می کنند انگار آن مسئله به بهترین شکل حل شده است هرگز او را از تعریف کردن و صحبت کردن باز ندارید .
گوش کنید
فراوان و فراوان به حرف هایش گوش دهید وانمود نکنید که می شنوید بلکه با دقت به حرف ها و درد دلش گوش کنید گوش کردن به صحبت هایش بذر صمیمیت را در دل شکننده ی او می کارد هنگامی که صحبت می کند صمیمانه نگاهش کنید .
راه حل ندهید
سریع پیشنهاد و راه حل ندهید زن نمی گوید که شما مشکل را حل کنید او می گوید چون تنها می خواهد که گفته باشد و نمی خواهد مسئله حل شود اگر می گوید سرم درد می کند نگویید برو دکتر بگذارید به صحبتش ادامه دهد
زن به توجه شما نیاز دارد
به او توجه کنید به نیازهایش به لباس هایش به صورت وآرایش جدیدش به فعالیت های روزانه اش و به تمام صبوری هایش وقتی وارد خانه می شوید نگاهش کنید به میهمانی که می روید بین مردم غرق نشوید و هراز گاهی به دنبال او نیز بگردید هم توجه کنید هم به آن ها فضا بدهید او کفش تازه خریده و به شما می گوید ،چطوره ؟و شما می گویید خوبه !او خودش هم می داند که کفش خوبی خریده است چیزی بیش از این ها می خواهد او باید بشنود که: به پاهای تو فوق العاده است
زن دوست دارد مرد مقتدر باشد
مرد نباید ضعیف باشد زنان از تماشای قدرت همسرشان لذت می برند مقتدر باشید دست کم نشان دهید که مقتدرید، تلاش کنید ،با شخصیت ومحترم باشید ،ورزش کنید ،خرابی های خانه را سریع تعمیر واصلاح کنید ،مسئولیت پذیر باشید .
زن دوست دارد که به او احترام بگذارید
تنها خدا می داند که احترام گذاشتن به او چقدر برایش لذت بخش است مرد وزن در جلوی در ایستاده اند زن کیف می کند اگر شما بگوئید :اول خانم ها و او جلو برود
هرگز زن را جلوی دیگران خردنکنیدپیش بچه ها،فامیل و حتی غریبه ها با او خیلی محترمانه صحبت کنید .
زن به اعتبار نیاز دارد
تنها شما می توانید اعتبار مورد نیاز خانم ها را به آن ها بدهید زن را یکی از معتبر ترین و شاید دقیقا معتبر ترین فرد خانواده معرفی کنید البته بدون لطمه زدن به شخصیت خودتان
به همسرتان قوت قلب بدهید
به او اطمینان دهید به او بگویید که دوستش دارید و همیشه حمایتش می کنید و تنهایش نمی گذارید بگویید که او یک کانون محبت است و خانه بدون او روح ندارد قوت قلب یک بمب صمیمیت است.
این قوانین بسیار ساده ،اما مهم را اجرا کنید خواهید دید که صاحب بهشت روی زمین خواهید شد  

نوشته شده در جمعه 86/2/21ساعت 5:19 صبح توسط Mahdi Rahbarzare یادگاری ( ) |


Design By : Pichak